Czat randkowy
Wszystkich mężczyzn: 15731
Wszystkich kobiet: 8106
Zdjęć w ostatnim tygodniu: 37
Aktualnie online: 0

Newsy

Witamy na naszym portalu randkowym!


27-07-2013

Witamy!

TheLove.pl to w pełni darmowy portal randkowy skupiający osoby, które lubią randkować przez Internet, pragną poznać swoją drugą połówkę i bratnią duszę. Dziękujemy, że nam zaufałeś i wybrałeś właśnie nas. Jeśli trafiłeś akurat na nasz portal randkowy to... więcej

Wszystkie newsy


Regulamin portalu randkowego theLove.pl

Regulamin określa zasady korzystania z portalu randkowego thelove.pl. i obowiązuje wszystkich użytkowników niniejszego portalu.

Uczestnictwo w portalu randkowym theLove.pl jest całkowicie darmowe.

WIEK UŻYTKOWNIKÓW

Portal randkowy thelove.pl przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

POCZTA E-MAIL
Zarejestrowanie się na portalu wymaga posiadania aktywnej skrzynki e-mail, przez którą potwierdzana jest rejestracja, i na którą wysyłane są komunikaty administratora.

KONTO I PROFIL

Na portalu thelove.pl istnieje możliwość posiadania tylko jednego konta. W przypadku stworzenia przez tego samego użytkownika kolejnego konta, zostanie ono usunięte. Zdjęcia profilowe muszą wyraźnie ukazywać twarz użytkownika w dobrej jakości. Użytkownik powinien posiadać zgodę na publikację na swoim profilu zdjęć, filmów i innych materiałów pochodzących od innych osób. Zabrania się zamieszczania w nazwie użytkownika bądź w opisie jego profilu adresów innych stron www, danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres e mail), numerów gg lub innych komunikatorów. Portal umożliwia przesyłanie tego typu informacji za pomocą wewnętrznego komunikatora. Niedozwolone jest nakłanianie innych użytkowników do podawania tego typu informacji. Zabrania się również dodawania do swojego profilu na portalu randkowym thelove.pl wszelkich treści pornograficznych.

WAŻNOŚĆ KONTA/USUNIĘCIE KONTA
Konto użytkownika portalu thelove.pl tworzone jest bezterminowo, o ile użytkownik sam nie usunie konta. Administrator portalu randkowego thelove.pl może usunąć konto użytkownika, który w rażący sposób narusza regulamin portalu, zasady kultury i moralności, obraża godność lub narusza dobra osobiste innych użytkowników, stanowi zagrożenie dla innych użytkowników, zamieszcza treści pornograficzne, rozsyła spam i inne informacje handlowe, prowadzi działalność reklamową, promocyjną i komercyjną, dyskryminuje innych użytkowników (dotyczy wszelkiego rodzaju dyskryminacji) oraz łamie przepisy prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W granicach obowiązującego prawa administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność materiałów i informacji zamieszczanych na portalu thelove.pl.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych podawanych przez użytkowników portalu, ponieważ nie ma możliwości ich weryfikacji.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia jakie mają miejsce pomiędzy użytkownikami portalu w świecie rzeczywistym.
Administrator zapewnia użytkownikom, poza udzielonymi zgodami i oświadczeniami, nieudostępnianie ich danych innym podmiotom, a także podejmuje wszelkie działania, aby dane i informacje publikowane przez użytkowników były właściwie strzeżone (w sposób przewidziany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 (z późn. zm.) i rozporządzeniach wydanych w celu stosowania Ustawy).
Wyłącza się odpowiedzialność administratora za kradzież konta, pobieranie zdjęć, umieszczanie zdjęć użytkowników na innych portalach przez osoby trzecie z powodu braku możliwości zablokowania kopiowania zdjęć z portalu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną i niezależną od administratora utratę danych portalu wywołanych awarią sprzętu, nieprawidłowym działaniem sieci Internet, utratą wskutek działania osób trzecich.

ZASTRZEŻENIA

Administrator ma prawo do częściowego lub całkowitego (czasowego) wyłączenia portalu thelove.pl w celu jego ulepszenia, konserwacji, dodawania usług, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania anonimowych treści kierowanych przez użytkowników do administratora, które dotyczą funkcjonowania portalu thelove.pl (FAQ), porad i innych, jeśli administrator uzna, że odpowiedzi na te treści wymagają upublicznienia.

Zabrania się bez zgody administratora (wyrażonej na piśmie): kopiowania, powielania, wykorzystywania w jakikolwiek innych sposób całości lub fragmentów treści, informacji, danych, zdjęć zamieszczonych na portalu thelove.pl. Wyjątek stanowią przypadki dozwolonego użytku wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 (z późn. zm.).
Administrator zastrzega sobie, w granicach obowiązujących przepisów prawa, prawo do zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn.

Nie zaakceptowanie Regulaminu portalu randkowego thelove.pl uniemożliwia rejestrację na portalu. Nie zaakceptowanie zmian w Regulaminie portalu randkowego thelove.pl skutkuje usunięciem konta.